המדריך

מטרת חלק זה היא להכיר לכם את מנוע המשחק, ולהראות כיצד בונים שורד בסיסי עבור התחרות. נעשה זאת ב-4 צעדים פשוטים:

תודה מיוחדת לברק מ"גבהים" וליונתן פרי על הכנת חומר לימוד נוסף: קובץ הדרכה, מצגת, תרגילים, קבצים נלווים.
ראו גם ספר לימוד אסמבלי של גבהים.
הקלטת זום של יהודה אור מ-11 לינואר 2022.