ספונסרים ותודות

אנו רוצים להודות מקרב לב לכל התומכים והממנים שלנו! בעמוד זה נביא רשימה שלהם כדי להביע את הערכתנו הרבה על התמיכה והעזרה.

הרשימה אמנם חלקית כי תמכו בנו רבים מכדי להכניס את כולם לפה, אך את המרכזיים והמשמעותיים נביא כאן.